SGF:s verksamhetsseminarier 2018

Välkommen att ta del av det senaste inom golfen!

För nionde året inbjuder Svenska Golfförbundet till verksamhetsseminarier på ett antal platser i Sverige. Dessa seminarier slår nya rekord för varje år i antal orter och deltagare så för 2018 har SGF utökat antalet till 21 med Gävle, Linköping och delat upp Stockholm i två möten. Starten sker den 16 januari i Skövde och avslutas i Luleå den 14 mars.

Med ett utökat schema hoppas vi att få möta nya personer och klubbar som vill ta del av det senaste inom golfen. Seminarieprogrammet för denna heldag är nämligen fyllt med inspiration, information, nyheter och möjligheter till erfarenhetsutbyten. Vår ambition är att du som deltar ska åka hem med nya kunskaper och ett engagemang som gör att vi tillsammans kan utveckla Golfsverige.

Du som är verksam inom golfen är varmt välkommen att delta. Du väljer den ort och det datum som passar dig bäst, men skynda att anmäla dig och din klubb för det blir snabbt fullt.
Kostnaden är 300 kr per person och kommer att faktureras din klubb/organisation.

Välj din plats

Anmäl dig här